FAQคำถาม-คำตอบ

ใครที่สามารถลงทะเบียนสมาชิก TOYOTA Privilege ได้บ้าง

ลูกค้าทุกท่านสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิก TOYOTA Privilege ได้ ทั้งลูกค้าที่มีรถยนต์โตโยต้าและไม่มีรถยนต์โตโยต้า โดยมีรายละเอียดดังนี้


1. ลูกค้าโตโยต้า

 • คือ ลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น ที่ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิพิเศษ TOYOTA Privilege ตามขั้นตอนอย่างสมบูรณ์

2. ลูกค้าที่ไม่มีรถยนต์โตโยต้า (ลูกค้าทั่วไป)

 • คือ ลูกค้าที่ไม่มีรถยนต์ หรือลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าที่มิได้จำหน่ายโดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด หรือลูกค้ารถยนต์อื่นๆ ที่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิพิเศษ TOYOTA Privilege ตามขั้นตอนอย่างสมบูรณ์ โดยจะมีอายุการเป็นสมาชิก 6 เดือนนับจากวันที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ หรือเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ต้องการลงทะเบียนสมาชิก ต้องทำอย่างไรบ้าง

ลูกค้าโตโยต้าและลูกค้าที่ไม่มีรถยนต์โตโยต้า ต้องทำการลงทะเบียนสมาชิก TOYOTA Privilege ได้ตามช่องทาง ดังนี้


ช่องทางที่ 1 ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน TOYOTA Privilege Plus

 • 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TOYOTA Privilege Plus จาก App Store หรือ Google Play Store
 • 2. เปิดแอปพลิเคชัน เลือกสัญลักษณ์ที่มุมขวาบน และเลือก ลงทะเบียน
 • 3. กรอกข้อมูลการลงทะเบียน
  • 3.1 ลูกค้าโตโยต้า กรอกข้อมูลดังนี้
   • - ชื่อ-นามสกุล
   • - เพศ
   • - วันเกิด (ไม่บังคับกรอก)
   • - เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ต้องการใช้รับสิทธิพิเศษ
   • - อีเมล (ไม่บังคับกรอก)
   • - LINE ID (ไม่บังคับกรอก)
   • - หมายเลขตัวถัง หรือเลขทะเบียนรถ
   • - ผู้แทนจำหน่ายที่ท่านต้องการให้ติดต่อ (ไม่บังคับกรอก)
   • - ผู้แทนจำหน่ายที่ท่านต้องการรับข่าวสาร (ไม่บังคับกรอก)
   • - ช่องทางที่ท่านต้องการให้ผู้แทนจำหน่ายติดต่อ (ไม่บังคับกรอก)
  • 3.2 ลูกค้าที่ไม่มีรถยนต์โตโยต้า กรอกข้อมูลดังนี้
   • - ชื่อ-นามสกุล
   • - เพศ
   • - วันเกิด (ไม่บังคับกรอก)
   • - เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ต้องการใช้รับสิทธิพิเศษ
   • - อีเมล (ไม่บังคับกรอก)
   • - LINE ID (ไม่บังคับกรอก)
   • - สถานะการเป็นเจ้าของรถยนต์
   • - ยี่ห้อรถยนต์
   • - รุ่นรถยนต์
   • - ช่วงเวลาที่ท่านวางแผนจะซื้อรถยนต์
   • - ผู้แทนจำหน่ายที่ท่านต้องการให้ติดต่อ (ไม่บังคับกรอก)
   • - ผู้แทนจำหน่ายที่ท่านต้องการรับข่าวสาร (ไม่บังคับกรอก)
   • - ช่องทางที่ท่านต้องการให้ผู้แทนจำหน่ายติดต่อ (ไม่บังคับกรอก)
 • 4. กดปุ่ม ขอรหัส OTP
 • 5. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS
 • 6. เลือก ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัว โตโยต้า พริวิเลจ พลัส จากนั้นกด ลงทะเบียน

ช่องทางที่ 2 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ (เฉพาะลูกค้าโตโยต้า)

 • 1. เปิดหน้าเว็บไซต์ www.toyotaprivilege.com
 • 2. เลือกเมนู Register (ลงทะเบียน)
 • 3. กรอกข้อมูลต่างๆ ดังนี้
  • - ชื่อ-นามสกุล
  • - เพศ
  • - วันเกิด
  • - เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ต้องการใช้รับสิทธิพิเศษ
  • - อีเมล (ไม่บังคับกรอก)
  • - เลขทะเบียนรถ
 • 4. กดปุ่ม ขอรหัส OTP
 • 5. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS
 • 6. เลือก ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัว โตโยต้า พริวิเลจ พลัส จากนั้นกด ส่งข้อมูล

ช่องทางที่ 3 ลงทะเบียนผ่าน Contact Center (เฉพาะลูกค้าโตโยต้า)

 • เบอร์โทรศัพท์ 02-305-6788 (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08:00 - 20:00 น.)
 • เตรียมข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการลงทะเบียน ดังนี้
  • - ชื่อ-นามสกุล
  • - วันเกิด
  • - เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ต้องการใช้รับสิทธิพิเศษ
  • - อีเมล
  • - หมายเลขตัวถัง หรือเลขทะเบียนรถ
  • - ปีที่ซื้อรถ

เงื่อนไขการลงทะเบียนสมาชิก

1. ลูกค้าโตโยต้าและลูกค้าที่ไม่มีรถยนต์โตโยต้า ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิพิเศษ ตามช่องทางและขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 • 1.1 ลูกค้าโตโยต้า - ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.toyotaprivilege.com หรือแอปพลิเคชัน TOYOTA Privilege Plus หรือเจ้าหน้าที่ Contact Center เบอร์โทรศัพท์ 02-305-6788 (08:00-20:00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • 1.2 ลูกค้าที่ไม่มีรถยนต์โตโยต้า - ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน TOYOTA Privilege Plus เท่านั้น

 • สำหรับการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.toyotaprivilege.com และแอปพลิเคชัน TOYOTA Privilege Plus ลูกค้าต้องระบุข้อมูลต่างๆ ลงในแบบฟอร์มและกดขอรหัส OTP โดยกรอกรหัสที่ได้รับลงในช่องที่ระบุไว้ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเลือก “ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัว โตโยต้า พริวิเลจ พลัส” จากนั้นกด "ลงทะเบียน" จึงถือเป็นอันเสร็จสิ้นการลงทะเบียนสิทธิพิเศษ TOYOTA Privilege

2. รถยนต์โตโยต้าที่ใช้ลงทะเบียน ขอสงวนสิทธิ์สำหรับรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่นที่ผลิตและจำหน่ายโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เท่านั้น

3. กรณีลูกค้าเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้ารุ่น GR Supra Camry Alphard Vellfire และ Majesty ที่ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษ The Ultimate Experience ซึ่งการรับสิทธิพิเศษจะแตกต่างกันโดยเป็นไปตามข้อกำหนดของโตโยต้า

4. กรณีที่ลูกค้าซื้อรถยนต์โตโยต้าใหม่ ลูกค้าจะสามารถลงทะเบียนได้หลังจากรับรถแล้วประมาณ 1 เดือน

5. สำหรับรถโตโยต้าที่ออกในนามบริษัท สามารถรับสิทธิพิเศษจาก TOYOTA Privilege หากบริษัทของลูกค้าทำหนังสืออนุญาตให้พนักงานผู้ใช้รถรับสิทธิพิเศษ และลงทะเบียนสมาชิกเป็นชื่อของพนักงานผู้ใช้รถเรียบร้อยแล้ว โดยต้องลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ Contact Center หรือส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล privilege@toyota.co.th โดยเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันข้อมูล เช่น เอกสารยืนยันว่าเป็นพนักงานของบริษัท หนังสือมอบอำนาจการใช้รถบริษัท หรือ พ.ร.บ. รถที่มีชื่อบริษัทและชื่อผู้ใช้รถ

6. สงวนสิทธิ์ในการใช้ 1 เบอร์โทรศัพท์มือถือต่อการลงทะเบียนรถ 1 คัน

7. กรณีที่ข้อมูลรถยนต์โตโยต้าเป็นรถที่ซื้อก่อนปี พ.ศ. 2550 หรือพบปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ Contact Center หรือส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล privilege@toyota.co.th โดยเตรียมข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ชื่อและนามสกุลเจ้าของรถยนต์ หมายเลขตัวถังรถหรือเลขทะเบียนรถ ปีที่ซื้อรถยนต์ เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ต้องการรับสิทธิพิเศษ และอีเมล

8. กรณีที่พบปัญหาการลงทะเบียนด้วยเลขทะเบียนรถ กรุณาลงทะเบียนด้วยหมายเลขตัวถังแทน เนื่องจากการลงทะเบียนด้วยเลขทะเบียนรถนั้น ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของชื่อผู้เป็นเจ้าของรถด้วย ดังนั้น หากข้อมูลที่ลงทะเบียนมาในระบบไม่ตรงกันจะไม่สามารถลงทะเบียนได้

9. สำหรับลูกค้าโตโยต้าทุกรุ่น หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะสามารถใช้สิทธิพิเศษ TOYOTA Privilege ได้ทันที

หมายเลขตัวถัง (VIN) คืออะไร

 • คือ หมายเลขประจำรถยนต์ โดยมีตัวเลขและตัวอักษรรวมกัน 17 หลัก ลูกค้าสามารถตรวจสอบหมายเลขตัวถัง (VIN) ได้จากใบส่งมอบรถ เล่มทะเบียนรถ หรือ เอกสารประกันภัย พ.ร.บ. บุคคลที่ 3

ลูกค้าต้องการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ แต่ไม่ทราบหมายเลขตัวถังรถยนต์ (VIN) จะทำอย่างไร

 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบหมายเลขตัวถัง (VIN) ได้จากใบส่งมอบรถ เล่มทะเบียนรถ หรือ เอกสารประกันภัย พ.ร.บ. บุคคลที่ 3 หรือท่านสามารถใช้เลขทะเบียนรถแทนหมายเลขตัวถัง ในการลงทะเบียนได้

ลูกค้าโตโยต้าไม่สามารถลงทะเบียนสมาชิกได้ ระบบแจ้งว่าให้ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนอีกครั้ง จะต้องทำอย่างไร

 • กรณีที่ข้อมูลรถยนต์โตโยต้าของท่านเป็นรถที่ซื้อก่อนปี พ.ศ. 2550 หรือเป็นรถใหม่ที่รับมอบรถยังไม่ถึง 1 เดือน ท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้ด้วยตนเอง กรุณาลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ Contact Center เบอร์โทรศัพท์ 02-305-6788 (08:00-20:00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล privilege@toyota.co.th โดยเตรียมข้อมูลดังนี้
  • 1. ชื่อ-นามสกุล
  • 2. วันเกิด
  • 3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ต้องการใช้รับสิทธิพิเศษ
  • 4. อีเมล
  • 5. หมายเลขตัวถัง หรือ เลขทะเบียนรถ
  • 6. ปีที่ซื้อรถ

ต้องการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน ว่ามีการลงทะเบียนแล้วหรือไม่ จะต้องทำอย่างไรบ้าง

 • กรุณาตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนกับทางเจ้าหน้าที่ Contact Center เบอร์โทรศัพท์ 02-305-6788 (08:00-20:00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยเตรียมข้อมูลดังนี้
  • 1. หมายเลขตัวถัง หรือ เลขทะเบียนรถ (เฉพาะลูกค้าโตโยต้า)
  • 2. เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ลงทะเบียนไว้
  • 3. ชื่อเจ้าของรถหรือผู้รับสิทธิ์

ลูกค้า The Ultimate Experience คืออะไร

 • ลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้ารุ่น GR Supra Camry Alphard Vellfire และ Majesty ที่ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่ทำการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว จะได้รับสิทธิพิเศษ The Ultimate Experience ซึ่งสิทธิพิเศษจะแตกต่างกันโดยเป็นไปตามข้อกำหนดของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้รับสิทธิพิเศษ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับสิทธิพิเศษ ต้องทำอย่างไร

 • หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้รับสิทธิพิเศษ หรือข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Contact Center เบอร์โทรศัพท์ 02-305-6788 (08:00-20:00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เพื่อทำการอัพเดทข้อมูลให้กับท่าน หรือส่งอีเมลมาที่ privilege@toyota.co.th โดยเตรียมข้อมูล ดังนี้
  • 1. หมายเลขตัวถัง หรือ เลขทะเบียนรถ (เฉพาะลูกค้าโตโยต้า)
  • 2. เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ลงทะเบียนไว้
  • 3. ชื่อเจ้าของรถหรือผู้รับสิทธิ์
  • 4. เบอร์โทรศัพท์มือถือหรือข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

ลูกค้าพบปัญหาในการลงทะเบียนในเว็บไซต์ ต้องการให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนแทนให้ได้หรือไม่

 • ในกรณีเป็นลูกค้าโตโยต้า สามารถลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ Contact Center เบอร์โทรศัพท์ 02-305-6788 (08:00-20:00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ อีเมล privilege@toyota.co.th โดยเตรียมข้อมูล ดังนี้
  • 1. ชื่อ-นามสกุล
  • 2. วันเกิด
  • 3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ต้องการใช้รับสิทธิพิเศษ
  • 4. อีเมล
  • 5. หมายเลขตัวถัง หรือ เลขทะเบียนรถ
  • 6. ปีที่ซื้อรถ
 • สำหรับลูกค้าที่ไม่มีรถยนต์โตโยต้ากรุณาลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชัน TOYOTA Privilege Plus เท่านั้น

รถยนต์โตโยต้าที่ออกโดยบริษัท หรือใช้ชื่อเจ้าของรถในนามบริษัทสามารถใช้สิทธิพิเศษได้หรือไม่

 • สามารถใช้สิทธิพิเศษได้ หากบริษัทของลูกค้าทำหนังสืออนุญาตให้พนักงานผู้ใช้รถรับสิทธิพิเศษ และลงทะเบียนสมาชิกเป็นชื่อของพนักงานผู้ใช้รถเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ Contact Center เบอร์โทรศัพท์ 02-305-6788 (08:00-20:00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือส่งข้อมูลผ่านทางอีเมล privilege@toyota.co.th โดยเตรียมข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • - เอกสารยืนยันว่าเป็นพนักงานของบริษัทนั้น
  • - หนังสือมอบอำนาจการใช้รถบริษัท
  • - พ.ร.บ. รถที่มีชื่อบริษัทและชื่อผู้ใช้รถ

ขั้นตอนการรับสิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้าหรืออื่นๆ ที่ร่วมรายการ

สมาชิกสามารถรับสิทธิพิเศษ ได้ทาง แอปพลิเคชัน TOYOTA Privilege Plus ตามวิธี ดังต่อไปนี้

  • วิธีที่ 1 สแกน QR Code
   • 1. เข้าแอปพลิเคชัน TOYOTA Privilege Plus
   • 2. กดเมนู QR Code บริเวณแถบเมนูด้านล่าง
   • 3. สแกน QR Code ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของ TOYOTA Privilege ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
   • 4. นำรหัสที่ได้รับแสดงกับพนักงานที่ร้านเพื่อรับสิทธิ์
  • วิธีที่ 2 กดปุ่ม รับรหัสสิทธิพิเศษ
   • 1. เข้าแอปพลิเคชัน TOYOTA Privilege Plus
   • 2. เลือกร้านค้าที่ต้องการรับสิทธิ์
   • 3. กดปุ่ม รับรหัสสิทธิพิเศษ
   • 4. นำรหัสที่ได้รับแสดงกับพนักงานที่ร้าน หรือกรอกลงตามช่องทางที่ระบุบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของทางร้าน เพื่อรับสิทธิพิเศษ

  • ทั้งนี้ วิธีการรับสิทธิพิเศษอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของร้านค้า

เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ

 • 1. สำหรับเงื่อนไขการใช้สิทธิพิเศษกับร้านค้าที่ร่วมรายการ จะมีระยะเวลาในการรับสิทธิ์แตกต่างกัน โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.toyotaprivilege.com หรือทางแอปพลิเคชัน TOYOTA Privilege Plus
 • 2. เนื่องจากสิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนสิทธิ์หรือทดแทนสิทธิ์ให้แก่สมาชิกทุกกรณี และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ สมาชิกไม่สามารถใช้สิทธิ์เรียกร้องหรือดำเนินคดีใดๆ แก่โตโยต้าและ TCAP ได้
 • 3. กดรับสิทธิ์กับพนักงานที่ร้านเท่านั้น และไม่อนุญาตให้รับสิทธิ์โดยใช้รูปภาพรหัสที่จัดเก็บหรือคัดลอกทุกกรณี
 • 4. เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษเป็นไปตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ต้องการใช้สิทธิ์โดยที่เจ้าของสิทธิ์ไม่ได้ไปด้วย จะสามารถใช้สิทธิ์นั้นได้หรือไม่

 • เจ้าของสิทธิพิเศษ คือ สมาชิกที่ได้ทำการลงทะเบียนสมาชิกเรียบร้อยแล้ว หากสมาชิกได้มอบอำนาจการใช้สิทธิ์ TOYOTA Privilege ให้กับผู้ใช้สิทธิ์ท่านอื่น ผู้รับมอบสิทธิ์ สามารถรับสิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้าต่างๆ ได้ตามขั้นตอนปกติ

 • โดยไม่อนุญาตให้รับสิทธิ์โดยใช้รูปภาพรหัสที่จัดเก็บหรือคัดลอกทุกกรณี

การใช้สิทธิพิเศษกับร้านค้าที่ร่วมรายการ มีจำกัดระยะเวลาหรือไม่ อย่างไร

 • สำหรับเงื่อนไขการใช้สิทธิพิเศษกับร้านค้าที่ร่วมรายการ จะมีระยะเวลาในการรับสิทธิ์แตกต่างกัน โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.toyotaprivilege.com หรือทางแอปพลิเคชัน TOYOTA Privilege Plus

ต้องการทราบสิทธิพิเศษร้านค้าที่ร่วมรายการในแต่ละร้าน

 • ลูกค้าโตโยต้าและลูกค้าที่ไม่มีรถยนต์โตโยต้า สามารถตรวจสอบข้อมูลร้านค้าที่ร่วมรายการสิทธิพิเศษได้ที่ www.toyotaprivilege.com หรือทางแอปพลิเคชัน TOYOTA Privilege Plus

 • หมายเหตุ
 • สำหรับลูกค้าโตโยต้า GR Supra Camry Alphard Vellfire และ Majesty สามารถตรวจสอบร้านค้าและสิทธิพิเศษได้ที่ www.toyota.co.th/theultimate หรือทางแอปพลิเคชัน TOYOTA Privilege Plus